cocktails

Geschud of geroerd? Een vraag van een halve eeuw geleden toen iedere gastheer minstens een cocktailshaker en een wel voorziene bar bezat. De laatste jaren zien we een hernieuwde belangstelling voor cocktails – en voor alles wat daarbij hoort. Deze herleving gaat gepaard met een levendige interesse voor de samenstelling van de mixtures zelf. In deze categorie een aantal van de lekkerste cocktails op een rij.

Cocktails