rundvlees-recepten

Rundvlees
Runderen worden in Nederland gehouden voor hun melk en hun vlees. Rund- en kalfsvlees worden in Nederland minder gegeten dan varkensvlees. Het rund- en kalfsvlees komt in verschillende producten voor, zoals gehakt, biefstuk, tartaar en sukadelappen. Hier kunt u meer lezen over rundvlees. Bijvoorbeeld over hoe gezond het is en over hoe runderen in Nederland leven.

Waar zit wat ?

Gezondheid
Nederlanders eten gemiddeld ongeveer 25 gram rundvlees per dag. Kalfsvlees wordt veel minder gegeten. In beide vleessoorten zit veel eiwit, B-vitamines en mineralen zoals ijzer. Rund- en kalfsvlees zijn een voorbeeld van rood vlees. Uit onderzoek blijkt dat het eten van veel rood vlees een groter risico op darmkanker betekent. Maar met de gemiddelde hoeveelheid in Nederland is dat risico er niet. Het Voedingscentrum raadt het eten van rood vlees dan ook niet af. Wel adviseert het Voedingscentrum om veel te variëren binnen vak 3 van de Schijf van Vijf, waar (rund- en kalfs)vlees in hoort. Variëren kan prima, bijvoorbeeld door rood vlees af te wisselen met wit vlees zoals vis en kip.

Veiligheid
Bij het klaarmaken van het vlees is het belangrijk het vlees goed te verhitten en uw handen te wassen voor en na contact met rauw vlees.

Dierenwelzijn
Ongeveer twee derde van al het Nederlandse rundvlees is afkomstig van de melkveehouderij. In Nederland wordt het meeste gangbaar gehouden melkvee in ligboxstallen gehouden. De koeien lopen daar vrij rond. De meeste melkkoeien lopen in de zomermaanden ook buiten. Ongeveer 20 procent wordt het hele jaar door binnen gehouden. Vleesvee wordt doorgaans altijd op stal gehouden. Uitzonderingen daarop zijn houderijsystemen zoals EKO, Scharrel, Limousin en Greenfields.

Kalfsvlees komt van kalverhouderijen, waar kalveren meestal binnen in groepen worden gehouden. De meeste kalveren worden gehouden voor blank vlees en zijn bestemd voor de export. Het voer dat ze hiervoor krijgen is beperkt in ijzergehalte en ruwvoer. Een kwart van de kalveren worden gehouden voor rosé-vlees. Deze kalveren krijgen volwaardig voer.

Milieu
Rundvlees belast het milieu meer dan andere voedingsmiddelen. Dat komt vooral doordat rundvee veel voer nodig heeft. Dat betekent een hoog energie-, land- en watergebruik. Alleen als koeien geen krachtvoer krijgen en in gebieden lopen waar geen landbouw mogelijk is, valt de belasting mee. Dit komt weinig voor.

Ook stoten rundveehouderijen verschillende gassen uit die bijdragen aan het broeikaseffect, zoals kooldioxide en methaan. Verder ontstaat lachgas in de bodem na bemesting met mest van rundvee.

Bij melkkoeien is de milieubelasting te verdelen over vlees en melk. Vlees van melkkoeien wordt vaak verwerkt, bijvoorbeeld tot gehakt en hamburgers.

Herkomst
Het meeste rund- en kalfsvlees uit Nederland is bestemd voor het buitenland.

Bij rund- en kalfsvlees moet staan in welk land het dier geboren is, waar het is vetgemest en waar het is geslacht en uitgebeend. Dit is niet verplicht voor gehakt, worst, gekookt of gebakken rundvlees, rundvlees verwerkt in voedsel in blik en gekruid vlees. Wel moet hierop een ovaaltje met een afkorting van het land van herkomst staan. Dit geeft aan waar de producent zit. Dat is niet altijd het land waar het dier vandaan komt.

Het Voedingscentrum vindt het belangrijk dat consumenten bij rund- en kalfsvlees kunnen zien hoe de dieren zijn gehouden. Dit is niet af te leiden uit de herkomstaanduiding.

Keurmerken
Er zijn veel merken en keurmerken van rund- en kalfsvlees waarbij onder meer diervriendelijkheid meespeelt. EKO, Scharrel, Limousin en Greenfields zijn daar voorbeelden van. Ze onderscheiden zich bijvoorbeeld door verplichte weidegang, het strooisel in de stal of het voer. Zo krijgen biologisch gehouden koeien geen genetisch gemodificeerd veevoer en graast Greenfields-vleesvee in de zomer in de wei.

Wat is een rund?

Een rund is een zoogdier. De verre voorouder van het rund is de oeros. Een vrouwelijk rund is een koe, een mannelijk rund is een stier. Een gecastreerde stier heet weer os. Ossen werden vooral als werkdier gebruikt. Een kalf is een nakomeling van een koe en een stier. Runderen en kalveren zijn echte gras- en maïseters. Op boerderijen in Nederland worden koeien gehouden voor vlees én melk. Stieren, ossen en kalveren worden alleen voor het vlees gehouden.

Rassen

Er zijn heel veel rundrassen. Veel worden speciaal vanwege hun vlees gehouden, voorbeelden daarvan zijn:

Belgische Blauwe
Verbeterd Roodbont
Limousin
Piemontese
Charolais
Blonde d’Aquitaine

Hoe maak je rundvlees klaar?

U kunt rund- en kalfsvlees op allerlei manieren klaarmaken: (roer)bakken, braden, grillen of op de barbecue. Hoe u het vlees ook klaarmaakt, het is erg belangrijk om het goed te verhitten, zodat bacteriën worden gedood.

Rundvlees recepten