alles-op-de-barbecue

Barbecue tips

Tips voor veilig barbecuen
• Zorg voor apparatuur die stevig op zijn pootjes staat. Ondersteun ze desnoods met een paar grote stenen. Als u een elektrischebarbecue gebruikt, leg het snoer dan vast op de grond met bijvoorbeeld krammen. Gebruikt u een gasbarbecue zorg dan dat de gasslang regelmatig nagekeken wordt, en op tijd wordt vervangen.
• Gebruik voor het aansteken van de barbecue vooral geen spiritus, maar de veilige aansteekblokjes.
• Houd iets bij de hand om snel vuur te kunnen doven. Bijvoorbeeld een emmer water of een emmer zand.
• Draag geen wijde, in de wind opwaaiende kleding, zoals een ruime schort of licht ontvlambare kleding.
• Neem de tijd en wacht tot de kooltjes echt doorgloeien, dan is tevens de rook verdwenen.
• Laat kinderen alléén bij een heet rooster en dus vuur komen, als er permanent toezicht is.
• Giet nooit spiritus in een barbecue waarvan u denkt dat deze nog niet brandt. Een steekvlam kan het gevolg zijn.
• Zet niet alle vlees in één keer op tafel, maar laat een deel zolang mogelijk in de koelkast staan.
• Overtuig u ervan dat de barbecue helemaal uit is als de party voorbij is. Doof restanten vuur met water of zand.

Roostertips
• Dep gemarineerd vlees, voordat u het roostert, goed droog met keukenpapier.
• Neem niet te grote stukken per persoon, maar liever meer kleinere stukjes.
• Zout het vlees nooit van tevoren; er verschijnt dan vocht en dat bemoeilijkt het bruin worden.
• Als het vlees aan het rooster kleeft, trek het dan niet los; dat gaat even later vanzelf.
• Geef het vlees de tijd om bruin te worden; teveel om en om draaien is niet goed.
• Voeg tijdig nieuwe kooltjes toe, dan hoeft u de barbecue niet opnieuw aan te steken.
• Als u houten stokjes gebruikt, zoals satéstokjes, laat ze dan eerst tenminste 20 minuten wellen in ruim koud water. Daardoor wordt voorkomen dat de stokjes tijdens het roosteren zullen verbranden.
• Vlammen maken het vlees zwart en bitter; doof ze met een bloemenspuit, maar haal eerst het vlees weg.
• Prik nooit in het vlees, maar draai het om met een tang.
• Leg geroosterd vlees van de barbecue op een schoon bord, maar nooit op een bord waarop het rauwe vlees gelegen heeft. Let op dat u voor rauw vlees en al geroosterd vlees verschillend gereedschap gebruikt om te voorkomen dat het geroosterde vlees met het rauwe in aanraking komt.

Vis
Voor het roosteren van vis op de barbecue kunt u heel goed gebruik maken van de speciale visroosters die er zijn voor zowel grote als kleine (stukken) vis.

Je kunt veel kant-en-klaar kopen, maar het geeft veel voldoening om het zelf te maken !

Alles op de Barbecue